Tăng Sức Tấn Công và Phòng Thủ

Sau khi vượt qua trận có cấp 10 người chơi sẽ được Tiểu Liên hướng dẫn hệ thống binh khí mới tăng cường sức mạnh và phòng thủ. Lưu ý cấp của binh khí này…


Học Kỹ Năng và Trận Hình

Trong các trận chiến trong ải, người chơi cần chú ý đến những trận chiến có thông báo sẽ có thể nhận kỹ năng hoặc có thể nhận được trận hình. Ở những trận này…