Category: Kĩ năng & Trận hình

Bố trí trận hình và Tướng lĩnh

Làm thế nào để tướng mới được chiêu xuất trận? Người chơi nhấp vào nút “Trận” chọn mục “Bố Trận” để thêm các danh tướng vừa chiêu được vào trận hình. Nhấp chuột vào danh tướng và kéo vào trận hình để bố trí cho danh tướng xuất trận. Người chơi có thể thay đổi

Continue Reading…

Học Kỹ Năng và Trận Hình

Trong các trận chiến trong ải, người chơi cần chú ý đến những trận chiến có thông báo sẽ có thể nhận kỹ năng hoặc có thể nhận được trận hình. Ở những trận này người chơi cần phải đánh thắng 1 lần có thể học được ngay hoặc nhiều lần để học hết kỹ

Continue Reading…