Chơi game Thủy hử online-Bố trí trận hình và Tướng lĩnh

Làm thế nào để tướng mới được chiêu xuất trận?

Người chơi nhấp vào nút “Trận” chọn mục “Bố Trận” để thêm các danh tướng vừa chiêu được vào trận hình. Nhấp chuột vào danh tướng và kéo vào trận hình để bố trí cho danh tướng xuất trận.

Người chơi có thể thay đổi trận hình nếu đã học được trận hình mới bằng cách chọn trận hình khác và làm theo thao tác cho tướng xuất trận như trên để có thể bố trí trận hình một cách hợp lý và mạnh nhất.

Người chơi có thể thay đổi vị trí các tướng trên trận hình cũng bằng cách kéo thả chuột. Cuối cùng nhấn vào nút “Mặc định” để hoàn thành việc đã chọn.

Be the first to comment on "Chơi game Thủy hử online-Bố trí trận hình và Tướng lĩnh"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*