Học Kỹ Năng và Trận Hình

Trong các trận chiến trong ải, người chơi cần chú ý đến những trận chiến có thông báo sẽ có thể nhận kỹ năng hoặc có thể nhận được trận hình. Ở những trận này người chơi cần phải đánh thắng 1 lần có thể học được ngay hoặc nhiều lần để học hết kỹ năng và trận hình.

Trận Chiến có Trận Hình được nhận :

Trận Chiến có Kỹ Năng được nhận :

Sau khi đánh thắng có thể học được kỹ năng :

Ở các trận chiến có thể nhận được kỹ năng, người chơi nên chú ý số lần kỹ năng có thể nhận được. Nếu vẫn chưa hết, người chơi nên khiêu chiến đến lúc nhận được hết. Lúc này, kĩ năng max ở cấp hiện tại và là mạnh nhất. Khi vượt ải, đòi hỏi kĩ năng người chơi phải đạt cao nhất mới đủ sức mạnh vượt ải.

Để xem thông tin kỹ năng người chơi có thể bấm vào nút “Chủ”.

Be the first to comment on "Học Kỹ Năng và Trận Hình"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*