Tăng Sức Tấn Công và Phòng Thủ

Sau khi vượt qua trận có cấp 10 người chơi sẽ được Tiểu Liên hướng dẫn hệ thống binh khí mới tăng cường sức mạnh và phòng thủ. Lưu ý cấp của binh khí này càng cao thì sức phòng thủ và của người chơi sẽ tăng theo khi đó sẽ dễ dàng vượt qua các trận chiến trong ải.

Lời khuyên: Sau khi được Tiểu Liên hướng dẫn cụ thể về hệ thống binh khí các bạn có thể bấm vào trở lại vào hệ thống này và nâng lên những cấp cao hơn (tiêu hao bạc) để tăng cường sức mạnh và phòng thủ sau đó hãy trở lại ải và tiếp tục tham gia vào các trận chiến sẽ dễ dàng vượt qua hơn.

Be the first to comment on "Tăng Sức Tấn Công và Phòng Thủ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*